Sertai now


Nama pengguna mestilah 6-11 angka, hanya gunakan huruf (az) dan nombor (0-9), simbol tidak digunakan (@ # $% &).

Kata laluan mesti 8-12 angka, simbol tidak digunakan (@ # $% &)

Perlukan kata laluan yang sama
Nama penuh mestilah sama seperti nama pemegang akaun bank anda untuk pengeluaran, selepas pendaftaran tidak dapat diubahsuai

Sila isi nombor hubungan yang sah
24 live support
WeChatboss188my